العربية English   Language

Published date: 02 December, 2021

Published date: 02 December, 2021

Published date: 21 November, 2021

Published date: 16 November, 2021

Published date: 16 November, 2021

Published date: 07 November, 2021

Published date: 03 November, 2021

Published date: 19 October, 2021

Published date: 19 October, 2021

Published date: 19 September, 2021

Published date: 16 September, 2021

Published date: 22 August, 2021

Published date: 15 August, 2021

Published date: 15 August, 2021

Published date: 07 July, 2021

Published date: 28 June, 2021

Published date: 28 June, 2021

Published date: 21 June, 2021

Published date: 20 June, 2021

Published date: 20 June, 2021

Published date: 20 June, 2021

The Faculty of Industrial Management of Oil and Gas organizes a seminar on (marketing tricks and their impact on the consumer)

Published date: 15 June, 2021

Published date: 13 June, 2021

Published date: 13 June, 2021

Published date: 13 June, 2021

Published date: 13 June, 2021

Published date: 13 June, 2021

Published date: 25 February, 2021

Published date: 06 February, 2020

The College of Oil and Gas Engineering is organized A lecture led by a description Academic program .

Published date: 09 December, 2019

BUOG Organizes English Language Course for its Employees

VISITOR NO. 3619919